Kontakt

Vill du börja dansa, veta mer om vår verksamhet eller kanske boka               en dansuppvisning? Hör av dig!

Barn- och ungdomsledare & instruktör
Josefin Engström
0765616954   
josefinengstrom@hotmail.com

Hjälpinstruktör
Pia Lindström
0723737853
apklindstrom@gmail.com 

Nyttjande av bilder och material utan att tillfråga webmastern är ej tillåtet! För användning av bilder, kontakta webmaster Josefin Engström.